DPP_0009

這天要做2把捧花,旺季來就是這樣......

不過重質不重量的Mango,通常2把就是極限了 hahaha.......

我也不知道哪來的靈感要做這樣,只不過Mango每次做都會小修一下,有點變化^^

配上細版緞帶,乍看之下好像八爪章魚喔>< 

希望新娘子別扁我.......hahaha

 

DPP_0001 

DPP_0002 

DPP_0004

DPP_0005

DPP_0006

DPP_0007

DPP_0008

DPP_0009  

 

 

 

Mango 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()