DPP_0002

DPP_0011

這把白色,好多新娘指定。

所以Mango也做過好幾次........(得心應手XDDD)  hahaha......

我發現,若搭配綠乒乓或者綠火龍果也很好看....下次來玩玩看。

 

DPP_0001 

DPP_0003

DPP_0004

DPP_0006

DPP_0007

DPP_0008

DPP_0009

DPP_0010   

DPP_0012

DPP_0013

 

 

 

  

Mango 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()